Pro akcionáře

Pozvánka na valnou hromadu

Valná hromada – 25. 06. 2024

Upozornění pro akcionáře:
Aktivně se účastnit valné hromady mohou pouze akcionáři, kteří předložili své akcie k výměně za nové, s nižší jmenovitou hodnotou, v souladu s výzvou představenstva (výzva akcionářům, dodatečná výzva akcionářům), zveřejněnou mimo jiné na www.khc.cz.

(klikněte na výše uvedené odkazy pro otevření souboru PDF)


Snížení základního kapitálu 2019

17.01.2020

DODATEČNÁ VÝZVA AKCIONÁŘŮM dle § 526 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“)ukončena 17.12.2020

(klikněte na výše uvedené odkazy pro otevření PDF souboru)

VÝZVA AKCIONÁŘŮM dle § 526 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“) – ukončena 5.12.2019

(klikněte na výše uvedené odkazy pro otevření PDF souboru)


Výroční zprávy

(klikněte na výše uvedené odkazy pro otevření PDF souboru)

Výroky auditora

(klikněte na výše uvedené odkazy pro otevření PDF souboru)


/ Aktualizováno dne: 31.05.2021, 11:01