Pro akcionáře

Pozvánka na valnou hromadu

Valná hromada – 29.06.2021

Podklady k valné hromadě

Epidemiologická opatření k účasti na valné hromadě dne 29.6.2021

Představenstvo společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem Křižíkova 270, 250 88 Čelákovice, IČO: 46357033, upozorňuje, že osoby účastnící se valné hromady společnosti, svolané na 29.6.2021, jsou povinny řídit se  příslušnými protiepidemickými režimovými opatřeními, platnými v den konání valné hromady pro sdružování určitého počtu osob (zejména nasazená ochrana nosu a úst, dodržování rozestupů, prokázání absolvování testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem apod.).
Za svolavatele valné hromady se účastní valné hromady 10 osob.

Upozornění pro akcionáře:
Aktivně se účastnit valné hromady mohou pouze akcionáři, kteří předložili své akcie k výměně za nové, s nižší jmenovitou hodnotou, v souladu s výzvou představenstva (výzva akcionářům, dodatečná výzva akcionářům), zveřejněnou mimo jiné na www.khc.cz.

(klikněte na výše uvedené odkazy pro otevření PDF souboru)


Snížení základního kapitálu 2019

17.01.2020

DODATEČNÁ VÝZVA AKCIONÁŘŮM dle § 526 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“)ukončena 17.12.2020

(klikněte na výše uvedené odkazy pro otevření PDF souboru)

VÝZVA AKCIONÁŘŮM dle § 526 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“) – ukončena 5.12.2019

(klikněte na výše uvedené odkazy pro otevření PDF souboru)


Výroční zprávy

(klikněte na výše uvedené odkazy pro otevření PDF souboru)

Výroky auditora

(klikněte na výše uvedené odkazy pro otevření PDF souboru)


/ Aktualizováno dne: 28.05.2021, 16:32