Pro akcionáře

Snížení základního kapitálu 2019

17.01.2020

DODATEČNÁ VÝZVA AKCIONÁŘŮM dle § 526 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“)

(klikněte na výše uvedené odkazy pro otevření PDF souboru)

VÝZVA AKCIONÁŘŮM dle § 526 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“) – ukončena 5.12.2019

(klikněte na výše uvedené odkazy pro otevření PDF souboru)


Pozvánky na valné hromady

Valná hromada – 04.05.2020

Podklady k valné hromadě

Upozornění pro akcionáře:
Aktivně se účastnit valné hromady mohou pouze akcionáři, kteří předložili své akcie k výměně za nové, s nižší jmenovitou hodnotou, v souladu s výzvou představenstva (výzva akcionářům, dodatečná výzva akcionářům), zveřejněnou mimo jiné na www.khc.cz.

(klikněte na výše uvedené odkazy pro otevření PDF souboru)


Výroční zprávy

(klikněte na výše uvedené odkazy pro otevření PDF souboru)

Výroky auditora

(klikněte na výše uvedené odkazy pro otevření PDF souboru)


/ Aktualizováno dne: 01.04.2020, 13:10
/ Aktualizace #2 : 02.04.2020, 11:36 – doplněno Upozornění pro akcionáře.