Pro akcionáře

Pozvánka na valnou hromadu

Valná hromada – 07.09.2020

Podklady k valné hromadě

Upozornění pro akcionáře:
Aktivně se účastnit valné hromady mohou pouze akcionáři, kteří předložili své akcie k výměně za nové, s nižší jmenovitou hodnotou, v souladu s výzvou představenstva (výzva akcionářům, dodatečná výzva akcionářům), zveřejněnou mimo jiné na www.khc.cz.

(klikněte na výše uvedené odkazy pro otevření PDF souboru)


Informace pro akcionáře

11.06.2020 – Účetní závěrka 2019

„Společnost KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.  oznamuje akcionářům, že z důvodu celosvětové pandemie způsobené virem COVID-19 došlo ke zpoždění při dokončení ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 auditorem. Proto společnost využije možnosti prodloužení  lhůty pro projednání řádné účetní závěrky a valná hromada k jejímu projednání  bude svolána ve lhůtě, dané zákonem č. 191/2020 Sb..“

Snížení základního kapitálu 2019

17.01.2020

DODATEČNÁ VÝZVA AKCIONÁŘŮM dle § 526 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“)

(klikněte na výše uvedené odkazy pro otevření PDF souboru)

VÝZVA AKCIONÁŘŮM dle § 526 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“) – ukončena 5.12.2019

(klikněte na výše uvedené odkazy pro otevření PDF souboru)

 


Výroční zprávy

(klikněte na výše uvedené odkazy pro otevření PDF souboru)

Výroky auditora

(klikněte na výše uvedené odkazy pro otevření PDF souboru)


/ Aktualizováno dne: 05.08.2020, 09:11